Abonnementsvilkår


1. Faktus.dk er et online fakturasystem drevet af I/S Just Iversen (herefter Faktus.dk), hvor man som bruger (herefter Kunden) bl.a. kan danne PDF på baggrund af indtastede oplysninger.

2. Kunden accepterer, at Faktus.dk må sende e-mails vedrørende drift (nedetid, vedligehold på systemet mv.), systeminformation (validering af e-mail, information vedr. betalinger mv.), supporthenvendelse samt tilbud.

3. Faktus.dk fraskriver sig ethvert ansvar i relation til fakturasystemet, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

4. Uanset typen af tab er Faktus.dk samlede ansvar begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Kunden påtager sig at friholde Faktus.dk for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af fakturasystemet.

5. Det påhviler Kunden at foretage lokal backup. Faktus.dk er ikke ansvarlig for eventuelle datatab.

6. Kunden accepterer at være erhvervsdrivende og handel mellem Faktus.dk og Kunden er således altid handelskøb.

7. Nærværende abonnementsbetingelser kan af Faktus.dk til enhver tid ændres med 1 måneds forudgående varsel.